Kalender - MR + OV vergadering

Data:
16-05-2022
20:00 - 21:30
MR = medezeggenschapsraad, vergadering met directie over beleidszaken
OV = oudervereniging, vergadering over activiteiten voor kinderen op school