Opvang leerlingen en onderwijs op afstand

23-03-2020
Uiteraard volgen wij de richtlijnen vanuit het RIVM en de regering met betrekking tot COVID-19.
Opvang leerlingen
Wij vangen leerlingen op van wie een van de ouders een cruciaal beroep heeft. Dit gebeurt door onderwijsassistenten, leerkrachten en medewerkers van Korein.

Onderwijs op afstand
In de onderbouw krijgen leerlingen door middel van werkboekjes en opdrachten onderwijs. Een keer per week is er een contactmoment met de juf of meester.
In de bovenbouw werken wij met Google Classroom en Google Hangouts. Deze leerlingen krijgen per dag een lesbrief en hebben de mogelijkheid om twee keer per dag contact te zoeken met hun leerkracht (tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 15:00 uur). Leerkrachten werken zoveel als mogelijk vanuit hun eigen huis.