Aanmelding en plaatsing van leerlingen

Wij adviseren ouders/verzorgers hun kind aan te melden tussen het 2e en 3e jaar. Wanneer er interesse is in onze school kan er een afspraak gemaakt worden met de directie voor een informatief gesprek en een rondleiding door het gebouw. Als een kind is aangemeld, wordt er door ons contact gezocht met de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gastouder om een en ander over de ontwikkeling van het kind te weten te komen.

Enkele weken voordat het kind vier jaar wordt, krijgt het ter verwelkoming een kaart met daarop de naam van de leerkracht(en), de groep waarin het kind is geplaatst en de dag waarop het kind op school wordt verwacht. De ouders/verzorgers kunnen dan een afspraak maken met de groepsleerkracht om vooraf alvast een keer met hun kind kennis te komen maken met de klas. Vervolgens kunnen er een aantal dagdelen worden afgesproken voor de gewenning.  Kleuters die vanaf 3 weken voor de zomervakantie vier jaar worden, worden in het nieuwe schooljaar in een kleutergroep geplaatst.

Wij streven ernaar om de groepen zo evenwichtig mogelijk samen te stellen. Daarom is de plaatsing van een nieuwe leerling in groep 1 altijd eerst een tijdelijke plaatsing. Als in de eerste 6 weken blijkt dat het kind speciale zorg nodig heeft en daardoor de betreffende groep onevenredig zwaar wordt belast met zorgleerlingen, kan de directie besluiten het kind in een andere groep te plaatsen. Het belang van het kind en het belang van de groep worden daarbij zo zorgvuldig mogelijk tegen elkaar afgewogen.

Wanneer een leerling van een andere school komt, neemt de intern begeleider contact op met de vorige school. Bij verandering van school moet een onderwijskundig rapport worden verzonden door de "oude" school. Op die manier hebben wij snel zicht op de mogelijkheden van de nieuwe leerlingen.

Per (geboorte)jaar kunnen wij 75 tot 80 kinderen plaatsen.
 
Hier vindt u het volledige aannamebeleid.