Overblijfmogelijkheden 

Op school bestaat de mogelijkheid om over te blijven. De tussenschoolse opvang (TSO) wordt mede mogelijk gemaakt door Korein Kinderplein. Het uitgangspunt van deze stichting is om de kinderen in een vertrouwd klaslokaal samen met hun klasgenoten te laten eten en spelen onder begeleiding van één of meerdere voor hen bekende pedagogische medewerkers.

Coördinatie:
De dagelijkse leiding van het overblijven is Monique Cocu

Voor meer informatie hierover klikt u hier