Organisatie

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een oudervereniging (OV). De oudervereniging bespreekt schoolzaken die de aandacht vragen. Ook kent de oudervereniging een groot aantal werkgroepen voor het organiseren van allerlei activiteiten en evenementen. In die werkgroepen nemen vaak ook leerkrachten en ouders die niet in de OV zitten deel. We streven er naar dat iedere groep door één ouder vertegenwoordigd is. Die is dan in de meeste gevallen ook de contactouder.