Informatie

Het is belangrijk de mening en ideeën van de kinderen serieus te nemen, de school kan er zijn voordeel mee doen.  Het zal de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school ten goede komen. Daarom hebben wij bij ons op school een leerlingraad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij een leerlingenraad zijn de regels en afspraken, de sfeer op school en de niet lesgebonden activiteiten.
 
Het doel van de leerlingraad is: 
- Verbinding maken tussen de leerlingen en het team / directie
- Betrokkenheid en inbreng van de leerlingen vergroten
- Het bevorderen van de schoolorganisatie
- De kinderen maken kennis met de democratische beginselen
 
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zitten in de leerlingenraad. Zij vergaderen elke 6 weken met de directeur, Arabella Ganzeman. 


Leerlingenraad 2019-2020