Eindopbrengsten , context resultaten, verwijzingen

Naast de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets. Door COVID-19 is de eindtoets in schooljaar 2019-2020 komen te vervallen.  

In schooljaar 2018-2019 is Route 8 digitaal afgenomen als eindtoets. Gemiddeld scoorden onze leerlingen bij: 

  • taal206 (het landelijk gemiddelde is 204)  

  • rekenen202 (het landelijk gemiddelde is 204) 

 

Het resultaat wordt uitgedrukt in een standaardscore die maximaal 300 kan zijn. Voor onze school was de gemiddelde standaardscore schooljaar 2018-2019 204,6. Landelijk was de score 204.  

 

Advies  

Standaardscore  

PrO / VMBO BB  

100 - 118 

VMBO BB / VMBO KB  

119 - 171 

VMBO KB / VMBO GL - TL 

172 - 196 

VMBO GL-TL / HAVO   

197 - 223 

HAVO / VWO 

224 - 246 

VWO  

247 - 300 

In juli 2020 hebben 67 kinderen van groep 8 de school verlaten. De schooladviezen waren als volgt verdeeld: 

 

Advies 

Aantal 

VWO 

15 

HAVO/VWO 

HAVO 

11 

VMBO T/HAVO 

11 

VMBO T 

VMBO T/G/K 

VMBO K 

VMBO B / K 

VMBO B 

 

 

School 

Aantal 

Augustinianum 

17 

Pleincollege Sint Joris 

19 

Aloysius/De Roosten 

Van Maerlant Lyceum 

Montessoricollege 

Christiaan Huygens College 

Christ. Huygens Olympia vmbo 

Vakcollege 

Helicon opleidingen 

Were Di 

Lorentz Casimir Lyceum 

 

Een leerling is in schooljaar 2019-2020 uitgestroomd naar het medisch kinderdagverblijf.