Aanmelden nieuwe leerlingen

Ben je geïnteresseerd in onze school? Dan maken wij graag een afspraak met je voor een rondleiding. De leerlingen van onze Leerlingenraad leiden je dan rond. Ook heb je een gesprek met onze directeur, die al je vragen graag beantwoord. 

Aanmelden van kleuters
Wij adviseren ouders/verzorgers hun kind aan te melden tussen het 2e en 3e jaar.
Als je je kind hebt aangemeld, schrijven wij je kind in als het drie jaar is. Hiervan krijg je een bevestiging. Daarna zoeken wij contact met de peuterspeelzaal,  het kinderdagverblijf of gastouder om informatie te krijgen over de ontwikkeling van jouw kind. Dit doen we alleen met jouw toestemming. 

Wennen op school
Een paar weken voordat jouw kind vier jaar wordt, krijg je een welkomstkaart van de leerkracht van jouw kind. Je kunt dan een afspraak maken om kennis te maken met de leerkracht en de klas. Kleuters die vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, worden in het nieuwe schooljaar in een kleutergroep geplaatst.

Instromen in hogere leerjaren
Wanneer een leerling van een andere school komt, is er contact tussen onze school en de vorige school over de ontwikkeling van jouw kind. Wij krijgen van de vorige school een 'onderwijskundig rapport'. Op die manier hebben wij snel zicht op de mogelijkheden van de nieuwe leerlingen.

Per (geboorte)jaar kunnen wij 75 tot 80 kinderen plaatsen.
 


Afspraak maken

Via dit formulier kan je een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Vul de velden in en noteer welke dagen en tijden je beschikbaar bent. Wij mailen en/of bellen je zo spoedig mogelijk terug.
* Verplichte velden