Ziekte van leerkracht(en)

Als een leerkracht ziek wordt of om een andere reden onverwacht afwezig is, doen we zoveel mogelijk beroep op dezelfde invallers. Op deze wijze wordt het leerproces zo min mogelijk verstoord.
Als we er niet in slagen een invaller te vinden, liggen er op school duidelijke afspraken hoe de leerlingen dan opgevangen zullen worden.  

Van de afgelopen COVID-periode hebben we geleerd om online onderwijs in te zetten en standaard ligt er een noodprogramma klaar waarin we kunnen werken als leerlingen thuis moeten blijven omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Daarmee hebben we helaas ook te maken.