Meldcode huiselijk geweld 

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt toegepast als de school signalen heeft dat er mogelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode bestaat uit vijf stappen. In stap 4 en 5 weegt de school af of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Wanneer er sprake is van melding wordt u altijd geïnformeerd. Meer informatie over de meldcode vindt u op https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/. Vragen hierover kunt u onder andere stellen aan de schoolcontactpersoon. Op SALTO-school Floralaan zijn de schoolcontactpersonen Carla Nagel en Jesscia Pasteuning.