Statuten

Wist je dat…

De oudervereniging op 13 augustus 1984 opgericht is als vereniging en sinds 3 oktober 2006 ingeschreven is bij de kamer van koophandel en daarmee volledig rechtsbevoegd is? 

In de statuten van de vereniging staat opgenomen dat de oudervereniging ten doel heeft een harmonieuze ontwikkeling en ontplooiing van de leerlingen te bevorderen. De vereniging probeert dit doel onder meer te bereiken door:

  • het evalueren van het algemene onderwijsbeleid van de school,
  • het bespreken van het alle andere algemene zaken school betreffende, voor zover daar aanleiding toe is,
  • het vertegenwoordigen van de ouders naar de schoolleiding,
  • het bevorderen van goede contacten tussen ouders, personeel en leerlingen,
  • het innen van de vrijwillige ouderbijdrage,
  • het besteden van de vrijwillige ouderbijdrage aan zaken, waarvoor binnen het normale budget van de school geen ruimte is,
  • het organiseren van activiteiten die verband houden met de school,
  • het organiseren van activiteiten rond de verschillende thema's zoals sinterklaas, carnaval, enz.