Leerplicht

De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand nadat een kind vijf jaar is geworden. Als een kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool, maar dat is op die leeftijd dus nog niet verplicht. Ook voor een vijfjarige leerling kan het hele dagen naar school gaan in het begin nog een vermoeiende aangelegenheid zijn. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de speciale regeling dat een vijfjarige ten hoogste vijf uur per week thuis mag blijven als de ouder dat maar tijdig doorgeeft aan de schoolleiding. Op verzoek van de ouders kan de schoolleiding toestaan dat een vijfjarige zelfs tien uur per week wordt thuisgehouden. 

Wanneer een leerling zonder opgaaf van redenen verzuimt, krijgen de ouders daarvan bericht door middel van een "gele kaart" met het verzoek alsnog de reden van verzuim te geven.  

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Frequent te laat komen zonder reden is ook ongeoorloofd verzuim. Ouders en kinderen worden hierop aangesproken.