Privacy
Om goed onderwijs te geven en activiteiten te organiseren, verwerkt de school gegevens van u en uw kind. Denk hierbij aan contactgegevens, schoolresultaten en de voortgang van het onderwijs. In het privacyreglement van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/wp/ouders/privacy/) staat beschreven op welke manier de school omgaat met deze gegevens. Hierin staat wie welke gegevens op welke manier mag inzien en aan welke andere organisaties, onder welke voorwaarden, onze school gegevens van uw kind verstrekt.

De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. Wij gebruiken hiervoor het systeem ParnasSys. U hebt als ouder recht op inzage in het dossier van uw kind. Als u dat wilt, vraagt u hiervoor inzage in het dossier aan de directeur van de school.


Foto's en video's 
Bij aanmelding van uw kind hebt u op het aanmeldformulier aangegeven of u toestemming geeft voor het door de school maken en/of verspreiden van foto's of video's. Het gaat daarbij om gelegenheden, zoals de schoolfotograaf of schoolactiviteiten en het plaatsen van foto's en/of video's op de website van de school, in de nieuwsbrief, schoolgids en/of op andere sociale media.  

De keuze die u toen heeft gemaakt, kunt u op elk moment wijzigen door aan de directeur van de school door te geven wat u wilt wijzigen en waarom u dit wilt. Als de school foto's of video's van uw kind heeft geplaatst waar u het niet mee eens bent, meldt u dit ook bij de directeur.  

Sommige ouders/verzorgers geven geen toestemming voor het maken of verspreiden van foto's of video's waarop hun kind te zien is. Daarom vragen we aan ouders/verzorgers om geen foto's of filmpjes te maken van schoolse activiteiten van andere kinderen. 

Als wij op andere momenten foto's of video's laat maken, informeren we u hierover en vragen we aan u toestemming als dat nodig is. Meer informatie over hoe wij omgaan met foto's en video's kunt u lezen in het SALTO-protocol "Foto's en Video's" dat op de website van SALTO te vinden is (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).