Verzekering

SALTO heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor zijn alle betrokkenen (leerlingen, personeel, vrijwilligers) tijdens schoolactiviteiten verzekerd.

Wel raden je aan om zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, want je bent zelf aansprakelijk voor schade die jouw kind op school veroorzaakt. De schadeverzekering van SALTO wordt pas aangesproken als jouw eigen verzekering geen dekking biedt. Én de schade is gekomen door schuld van de school.
Wanneer tijdens de gymles of het buitenspelen bijv. de bril van jouw kind kapot gaat, betaalt de verzekering de schade niet.

Heb je vragen? Stel deze dan aan de directeur.