Route naar het VO en de resultaten

Het is voor kinderen en ouders vaak een grote overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het is vooral voor de leerling erg belangrijk dat het daarbij de juiste keus maakt.  

Eind groep 7 krijgen onze leerlingen een voorlopig schooladvies. Wij vragen daarbij ook naar de mening/wens van ouders en van de leerlingen zelf. 

In januari/februari van groep 8 wordt het definitief advies gegeven. In de adviesgesprekken met de leerling en ouders vertelt de leerkracht welke vorm van voortgezet onderwijs het meest passend is voor de leerling. Hierbij wordt, naast de didactische vaardigheden, nadrukkelijk rekening gehouden met leerling-kenmerken en werkhouding: motivatie, concentratie en doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden.  
Na de definitieve adviesgesprekken krijgen de ouders een afdruk van het onderwijskundig rapport dat naar het voortgezet onderwijs gestuurd wordt. Het 2e rapport vervalt daarmee voor groep 8. 

In januari houden de meeste voortgezet onderwijs scholen open dagen, waarop de leerling en ouders de school eens goed kunnen bekijken (overigens kunnen ook leerlingen uit groep 7 alvast een kijkje gaan nemen met hun ouders). In de aanmeldweek begin maart melden de ouders vervolgens hun kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs ontvangt automatisch de gegevens van de basisschool. In april neemt de toelatingscommissie van de gekozen school een beslissing over de toelating. 

Van de leerlingen die (eventueel) in aanmerking komen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), leerlingen die voor Praktijkonderwijs geïndiceerd zijn en leerlingen die extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs nodig hebben, wordt een vooraanmelding verlangd. Deze leerlingen moeten zich eind januari/begin februari aanmelden bij het voortgezet onderwijs. Dit zorgt ervoor dat de scholen voor voortgezet onderwijs al snel in beeld hebben welke extra ondersteuning nodig is.  Ouders van leerlingen van groep 8 die dit betreffen zullen vroeg in het jaar door de leerkracht geïnformeerd worden over deze procedure. 

De leerkrachten van groep 7 en 8 geven ouders en leerlingen op verschillende momenten informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs. Onder andere op de informatieavond aan het begin van het schooljaar als ook in de klas aan de leerlingen. Voor specifieke vragen kunnen ouders en leerlingen altijd bij de leerkracht terecht. 
 

Eindtoets en resultaten

Naast de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets.  Op onze school maken wij gebruik van de digitale eindtoets Route 8.

Afgelopen schooljaar (2021-2022) waren de gemiddelde scores van onze leerlingen als volgt:  

  • taalverzorging 202 (het landelijk gemiddelde is 200)   
  • rekenen 205 (het landelijk gemiddelde is 200)  
  • leesvaardigheid 202 (het landelijk gemiddelde is 200) 

Het resultaat wordt uitgedrukt in een standaardscore die maximaal 300 kan zijn.  Voor onze school was de gemiddelde standaardscore 202 (schooljaar 2021-2022). Landelijk was de score 200.
 

Advies   Standaardscore  
PrO / VMBO BB   100 - 118 
VMBO BB / VMBO KB   119 - 171 
VMBO KB / VMBO GL - TL  172 - 196 
VMBO GL-TL / HAVO    197 - 223 
HAVO / VWO  224 - 246 
VWO   247 - 300 


In juli 2022 hebben 48 kinderen van groep 8 de school verlaten.
In onderstaande tabel zie je het aantal adviezen per onderwijscategorie en daaronder de keuzes van de leerlingen en hun ouders. 
 

Advies  Aantal 
VWO  8
HAVO/VWO  2
HAVO  13
VMBO T/HAVO  5
VMBO T  8
VMBO K/G/T  7
VMBO K  2
VMBO B / K  0
VMBO B  3
PRO  0

 

School   Aantal  
Augustinianum   8
Pleincollege 
St. Joris  College
13
Aloysius/De Roosten   4
Van Maerlant Lyceum   14
Chr.Huygens College   1
Rooi Pannen  1
Eckart college  1
Sint Lucas  2
Stedelijk college  1
Yuverta 1
Olympia 2