Veiligheid

Binnen SALTO is een schoolveiligheidsplan vastgesteld dat bestaat uit vier onderdelen, te weten: arbeidsomstandigheden, de veiligheid in en om het gebouw, sociale veiligheid en algemene regelingen. Elk onderdeel bevat verschillende beleidsdocumenten die allen te maken hebben met veiligheid op, in of rond de school.