Sociale veiligheid

Wij vinden het belangrijk om op een open en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Daarom hebben wij opgeschreven wat wij van iedereen - die in onze school is of komt - verwachten: onze schoolregels

Daarnaast werken we op SALTO-school Floralaan met een stappenplan voor leerkrachten en leerlingen waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over gewenst gedrag in de klas en op het plein. 

Onze anti-pest coördinator is Dennie van der Pennen. Zij is tevens opgeleid gedragsspecialist. Zij is 1 dag per week ambulant om leerkrachten te ondersteunen en met leerlingen buiten de groep te werken die extra ondersteuning nodig hebben.

In schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met Bikkels. Dit is een preventieve lesmethode voor kinderen van alle leeftijden, gericht op het vergroten van de sociaal-emotionele weerbaarheid. Daarnaast geven we structureel Rots & Watertraining in de groepen 5. Dit gebeurt door twee leerkrachten die daarvoor opgeleid zijn. Deze leerkrachten delen hun kennis met alle andere leerkrachten. 

Alle scholen zijn bij wet verplicht de sociale veiligheid van het (de) kind(eren) te monitoren. Op onze school doen wij dit door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 twee maal per jaar een vragenlijst in te laten vullen. Ook vragen wij elke twee jaar aan ouders om een vragenlijst in te vullen. Wij analyseren deze resultaten en gebruiken de input voor het bijstellen van ons beleid. De resultaten van onze school kun je vinden op de website www.scholenopdekaart.nl