Samenstelling

De MR bestaat uit een Personeelsgeleding(PMR) en een Oudergeleding(OMR).
De PMR leden zijn: Gonda Louwers (secretaris), Jessica Pasteuning, Floor Scheepers en Sandra Hems. 
De OMR leden zijn: Nick van Gerwen (voorzitter), Simone Vulto, Carlijn Draibas (notulist), Ronnie Noordhoorn. 

Tevens is een ouder van onze school, Tim Renes, lid van de GMR (gemeenschappelijke MR van Salto).