Samenstelling

De MR bestaat uit een Personeelsgeleding (P-MR) en een Oudergeleding (O-MR).

De P-MR leden zijn: Reny Hermens (secretaris), Mirthe Roelofs en Ilse Gruithuijzen
.

De O-MR leden zijn: Manon Peeters (voorzitter), Warda Boutaibi en Yvonne Kuijpers.

Tijdens de vergaderingen worden er notulen gemaakt door Carlijn Draibas.
De agenda's worden opgesteld door de voorzitter en secretaris in overleg met de directie van de school.

Tevens is een ouder van onze school, Tim Renes, lid van de GMR (gemeenschappelijke MR van SALTO).