Samenstelling

De MR bestaat uit een Personeelsgeleding (P-MR) en een Oudergeleding (O-MR).

De P-MR leden zijn: Reny Hermens (secretaris), Mirthe Roelofs en Glenn Cox
.

De O-MR leden zijn: Manon Peeters (voorzitter), Warda Boutaibi en Yvonne Kuijpers.
Thijs Knaapen is als ouder aanwezig bij vergaderingen, denkt en discussieert mee, maar heeft geen stemrecht. 

Tijdens de vergaderingen worden er notulen gemaakt door Carlijn Draibas en zijn openbaar. Ze zijn terug te vinden op onze website.
De agenda's worden opgesteld door de voorzitter en secretaris in overleg met de directie van de school.

Tevens is een ouder van onze school, Tim Renes, lid van de GMR (gemeenschappelijke MR van SALTO). 


Manon Peeters    Yvonne Kuipers    Thijs Knaapen

Carlijn Draibas    Warda Boutaibi

Reny Hermens    Glenn Cox    Mirthe Roelofs