Samenstelling

De MR bestaat uit een Personeelsgeleding(P-MR) en een Oudergeleding(O-MR).

De P-MR leden zijn: Gonda Louwers (secretaris), Floor Scheepers en Debora Stas en Sandra Hems. 

De O-MR leden zijn: Nick van Gerwen (voorzitter), Warda Boutaibi en Manon Peeters. Op dit moment is er een vacature voor één O-MR lid. 

Tevens is een ouder van onze school, Tim Renes, lid van de GMR (gemeenschappelijke MR van SALTO).