Samenstelling

De MR bestaat uit een Personeelsgeleding(P-MR) en een Oudergeleding(O-MR).

De P-MR leden zijn: Gonda Louwers (secretaris), Floor Scheepers en Sandra Hems. Er is momenteel één vacature voor een P-MR lid.

De OMR leden zijn: Nick van Gerwen (voorzitter), Carlijn Draibas (notulist) en Ronnie Noordhoorn. Op dit moment is er een vacature voor één O-MR lid. 

Tevens is een ouder van onze school, Tim Renes, lid van de GMR (gemeenschappelijke MR van SALTO).