Samenstelling

Op dit moment omvat de personeelsgeleding (PMR) de volgende leden: Gonda Louwers, Linda Corstjens, Chantal Smit, Anouk Tervooren en Thijs van Weert. De oudergeleding (OMR) bestaat uit: Nick van Gerwen(voorzitter), Simone Vulting, Carlijn Draaibas, Suzanne Herres, vacature.

Tevens is een ouder van onze school, Tim Renes, lid van de GMR (gemeenschappelijke MR van Salto).