Missie & Visie
Het is onze opdracht om kinderen ontwikkelings- en onderwijskansen te bieden en deze continu te verbeteren. Dit doen wij door professioneel en betrokken te handelen en ons onderwijs aan te passen daar waar dat nodig is. Wij willen dat alle leerlingen en hun ouders zich welkom voelen op onze school ongeacht hun moedertaal of culturele achter-grond. Cultural Awareness vinden wij belangrijk!  Vandaar dat ons motto is: "De ontmoeting met de ander is een kans om te leren en te groeien!" 
Op SALTO-school Floralaan staan de begrippen welbevinden en betrokkenheid centraal. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Kinderen krijgen bij ons op school de ruimte om zich breed te ontwikkelen tot creatieve wereldburgers die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. Ze maken hun eigen keuzes, mogen fouten maken en vieren successen. We geven aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid aan het kind en collega’s. Op onze school zijn leerkrachten voortdurend in beweging om actueel onderwijs te geven met moderne middelen en methodieken. Hoe we dit doen?   
 • Door kinderen niet alleen op taal, rekenen en spelling uit te dagen. In het CultuurLAB mogen kinderen aan de slag met andere talenten om op die manier succeservaringen op te doen.   
 • Door kind-gesprekken te voeren en kinderen te leren reflecteren waardoor ze inzicht en vertrouwen krijgen.  
 • Door duidelijke kaders te stellen.  
 • Door de introductie van projectmatig werken om de overstap naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen.    
Kernwaarden

Kernwaarden verzin je niet! Je ontdekt ze. Onze kernwaarden zijn voelbaar en merkbaar in onze school. Ze geven ons, onze ouders en onze leerlingen houvast.  

Kindgericht        

 • Ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd;   
 • Er is respect voor verschillen in de breedste zin van het woord;    
 • Wij stimuleren zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij kinderen.  

Ontwikkelingsgericht   

 • Onze medewerkers zijn professionals, die onderwijs op maat bieden;  
 • Kinderen en medewerkers kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen en benutten;    
 • Onze leerlingen krijgen de beste voorbereiding op de toekomst omdat wij aandacht hebben voor ontwikkeling op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel vlak.   

Toekomst- en maatschappijgericht    

 • Ons onderwijs stimuleert actief burgerschap in de 21e eeuw;   
 • Onze school is voortdurend bezig zichzelf te verbeteren;   
 • Er is actieve aandacht voor de diversiteit in onze maatschappij.    

 Samenwerkingsgericht    

 • We hebben oog voor het groepsbelang in de klas en stimuleren kinderen om samen te werken;    
 • We zoeken samenwerking met ouders en andere partners om onze ‘maatschappelijke’ opdracht te realiseren;    
 • We nemen actief deel aan de leergemeenschappen en werken professioneel samen.