Leerlingen denken mee! 
Op SALTO-school Floralaan hebben we een leerlingenraad. Onze leerlingen denken mee over plannen voor nu en de toekomst. Zo werken we samen met onze leerlingen aan de ontwikkeling van onze school.

Vanaf groep 5 heeft elke klas een klassenvertegenwoordiger in de leerlingenraad. De kinderen die gekozen worden door klasgenootjes, gaan samen met de directeur bepalen waar ze zich hard voor willen maken. Elke 6 weken wordt er vergaderd. Met een echte notulist en voorzitter leren de kinderen democratische beginselen en wordt er meegedacht over plannen. Tijdens de vergaderingen komen onderwerpen zoals: regels en afspraken, de sfeer op school en allerlei (niet-)lesgebonden activiteiten aan bod.

Afgelopen jaar heeft de Leerlingenraad gezorgd voor en mee nagedacht over:
  • een kleine moestuin
  • doosjes van geluk voor ouderen in Wissenhaeghe
  • lezen en vooral leren leuker maken
  • trakteren op school
  • invoeren van het continurooster
  • verkeersveiligheid
  • meer bewegend leren

Wat een plannen heeft onze leerlingenraad elk jaar weer! Houd onze social mediakanalen in de gaten voor het laatste nieuws over de leerlingenraad.