Leerlingen denken mee! 
Op SALTO-school Floralaan hebben we een leerlingenraad. Onze leerlingen denken mee over plannen voor nu en de toekomst. Zo werken we samen met onze leerlingen aan de ontwikkeling van onze school.

Vanaf groep 5 heeft elke klas een klassenvertegenwoordiger in de leerlingenraad. De kinderen die gekozen worden door klasgenootjes, gaan samen met de directeur bepalen waar ze zich hard voor willen maken. Elke 6 weken is er een vergadering. Met een echte notulist en voorzitter leren de kinderen democratische beginselen en wordt er meegedacht over plannen. Tijdens de vergaderingen komen onderwerpen zoals: regels en afspraken, de sfeer op school en allerlei (niet-)lesgebonden activiteiten aan bod.

Afgelopen jaar heeft de Leerlingenraad (zie foto) gezorgd voor het scheiden van afval, meer bewegend leren in de bovenbouwklassen en een plan voor een groener schoolplein. In november 2022 wordt dit plan uitgevoerd!


Lees de notulen als je op de hoogte wil blijven van wat er besproken wordt en...houd onze social mediakanalen in de gaten voor het laatste nieuws over de leerlingenraad.