Internet en sociale media

Op school gaan we bewust om met sociale media. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt. Deze staan in het protocol Internet & Sociale Media. Ook gelden natuurlijk de schoolregels. Net zoals de normale omgangsvormen bij het gebruik van internet, mail en sociale media. 

Privacy
Om goed onderwijs te kunnen geven en activiteiten te kunnen organiseren, verwerkt de school gegevens van jouw kind. Denk hierbij aan contactgegevens, schoolresultaten, voortgang van het onderwijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc. In het 'Privacyreglement Leerlingengegevens' van SALTO staat op welke manier de school omgaat met deze gegevens. Ook staat hierin wie, welke gegevens op welke manier mag inzien en aan welke andere organisaties, onder welke voorwaarden, onze school gegevens van jouw kind verstrekt.  

Leerlingdossier
De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. Jij hebt als ouder/verzorger recht op inzage van dit dossier. Als jij het dossier wilt inzien, vraag dit dan aan bij de directeur van de school. Je ontvangt binnen vier weken een uitdraai van het leerlingdossier. Wanneer jij verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens van jouw kind wenst, geeft dit dan aan bij de directeur. Graag horen wij de reden waarom je dit wilt. 

Het Privacyreglement staat op de website van SALTO