Internet en sociale media

Op school gaan we bewust om met sociale media. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt. 
Deze staan in het protocol Internet & Sociale Media: https://www.salto-eindhoven.nl/app/uploads/2020/11/20150209_getekend_protocol_social_media_.pdf.

Bij het gebruik van internet, mail en sociale media gelden de schoolregels en de normale omgangsvormen. We spreken er regelmatig over met de kinderen en stimuleren hen om er op een goede manier mee om te gaan.


Als u merkt dat het protocol niet wordt nageleefd, kunt u hiervan melding maken bij de directeur.

Ook thuis heeft invloed op de manier waarop uw kind omgaat met sociale media en internet. Spreek daarom regelmatig met uw kind over het gebruik van deze media en de manier waarop je hier het beste mee om kunt gaan.