Notulen

Hieronder vindt u de vastgestelde notulen van de MR vergaderingen.

Notulen 8 oktober 2018
Notulen 19 november 2018
Notulen 14 januari 2019